Istatistiklerine G Re Seri Katiller D Nya N Fusunun % S Na Tekab L Etmektedir Stelik Bu %, Hen Z Yakalanmayanlar N Say S Bir Insan Ni In Seri Katil Olur Ya Da Insan Ld Rmeye Iten Sebepler Hangileridir Seri Katillere Duyulan Ilgi Ise Hayret Vericidir Onlara G Re Siyasi, Ki Isel Ya Da Maddi Sebepler Ld Rmek I In Ge Erli Nedenler De Ildir Seri Katiller Toplumun Belirli Kesimini Hedef Al Rlar Ve Trailer  Bir Seri Katilin Anatomisi PDF by ï Arkın Gelişin Sonuna Kadar, Amac N N Pe Inde Ko Arlar Su Psikolojisi Ve Seri Katiller Uzman Ark N Geli In Y Llar S Ren Bir Ara T Rma Evresinden Sonra, E Siz Tecr Belerini Elinizdeki Bu Kitapta Anlatmaktad R ToplamCiltten Olu Acak Seri Katiller Biyograf Si Nin Ilk B L M Olan Bu Kitapta, Seri Katil Denilince Ilk Akla Gelen Isim Ted Bundy Nin Ilgin Ya Am Yk S N Bulacaksan Z Ted Bundy Zerine Yaz Lm Onlarca Biyografi Mevcut Ancak Bu Kitapta Bug Ne Kadar Yay Nlanmam Bilgiler, Belgeler Ve G Rseller Bulabileceksiniz Ayr Ca Ark N Geli In Nin Bizzat Ger Ekle Tirdi I R Portajlar Ile Bug Ne Kadar Anlat Lmayanlar Okuyabileceksiniz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *